UV lapače

proti létajícímu hmyzu

v potravinářském, zdravotním průmyslu, nebo v prostorách jiné výroby, kde není možné používat proti létajícímu hmyzu kontaktní insekticidy, nebo by se ekonomicky nevyplatily se velmi osvědčují UV lapače – lampy.

Vzhledem k rozmanitost modelových řad a typů jsme schopni vybrat a nainstalovat lapače do každého provozu, vzhledem k povaze a druhu výroby

Pracovní postup, informace:

1) prohlídka objektu, za doprovodu objednatele nebo jeho odpovědného zástupce

2) výběr vhodného modelu nebo více modelů s ohledem na dispozici provozu, umístění výrobních linek, skladových prostor apod.

3) instalace

4) kontroly, servis, výměna trubic

5) při kontrolních – servisních prohlídkách možnost vypracování pracovního protokolu s výsledky účinnosti jednotlivých zařízení, sloužící jako podklad pro možnou úpravu pozic lapačů atd.