Ochrana proti holubům

Provádíme instalaci  hrotových systémů proti holubům. Tyto systémy účinně brání ptákům v dosednutí. K dispozici je velké množství systémů různých výrobců. Není tedy problém zvolit nejvhodnější řešení, které spolehlivě ochrání vaše nové fasády, hřebeny střech, římsy, niky a parapety.

Tam, kde je to jako řešení vhodnější, montujeme ochranné sítě proti ptactvu (balkony, půdy, lodžie), které zamezují vletu a hnízdění ptactva. Umíme zasíťovat i atypické části budov jako například oblouky, kostelní věže, sochy a pod…

Pro tyto práce jsme schopni zajistit techniku, dopravit ji na místo a pracovat s ní do výšky 12 až 19 m.