Likvidace plevelů

Likvidace plevelů se provádí plošným postřikem totálním neselektivním herbicidem