Štěnice

Odkud se berou?

– štěnice musí nájemníci do bytu donést. Cest je spousta, z ubytoven, penzionů, hotelů, od příbuzných, s použitým či darovaným nábytkem apod. Pokud si tohoto nejsou nájemníci vědomi, mohou přelézat zejména v bytových domech ze sousedních bytů a vchodů,  při jejich migraci.

Kde hledat?

– v konstrukcích postelí, v matracích, povlečení, prohlédnout se musí také gauče, křesla, vše kde spíte, ležíte, odpočíváte. Dále pak v nábytku většinou těsně přiléhajícím k postelím (noční stolky, skříně apod.).

Při větším výskytu už většinou není nutné hledat, výskyt štěnic je viditelný na první pohled. Třeba v úložných prostorách postelí a na roštech jsou vidět místa v rozích a záhybech s černými tečkami (trusem štěnic) a hnízda, kde se štěnice vyskytují v různých vývojových stádiích.

Způsob likvidace!

– lidé se většinou za problém stydí a snaží se jej řešit vlastními silami. Situaci řeší nákupem a použitím běžně dostupných přípravků, které mohou krátkodobě výskyt utlumit, ale nejsou schopni štěnice takto úspěšně a trvale zlikvidovat. Přípravky s dlouhodobým účinkem mají k dispozici pouze odborné firmy, které z praxe vědí jakým způsobem je použít a jak si s tímto hmyzem úspěšně poradit.

Likvidace samotná spočívá v ošetření celé bytové jednotky insekticidním přípravkem i tam, kde hmyz doposud nebyl pozorován. Velmi důležité je praní, alespoň na 60 oC, žehlení a celkový úklid domácnosti. V domech, kde je více bytových jednotek je třeba zbavit se studu, zeptat se ostatních nájemníku – sousedů, zda výskyt nepozorují také. Pokud ano, je třeba zásahy provádět současně.

Kolik zaplatím?

– z hlediska ceny pak zákazník zjistí, že jejich snaha o likvidaci vlastními silami byla marná a takto prohospodařené finanční prostředky často přesahují náklady na likvidaci provedené odbornou firmou.

Cena za jeden zásah v bytové jednotce závisí na její velikosti, stupni zamoření, množství nábytku, spotřebě materiálu, času a vzdálenosti spojené s provedením zakázky.

Ve většině případů částka nepřesáhne 2 000,- Kč za zásah.