Ochranná dezinsekce

Hubení nežádoucího lezoucího, létajícího hmyzu, skladištních škůdců apod.

 

Kde se dezinsekce nejčastěji provádí?

V potravinářských provozech nebo provozech se zvýšeným hygienickým standardem. Tam doporučujeme provádět monitorování výskytu lezoucího a létajícího hmyzu pomocí kontrolních monitorovacích lepových feromonových pásů. Ty mohou být zavěšeny nebo uzavřeny v boxech, viz. obrázky. Při zjištění výskytu se provádí samotný zásah nebo doporučujeme tento zásah provádět preventivně dvakrát až čtyřikrát ročně v závislosti na ročním období, druhu použitého přípravku a potencionální rizikové skupině hmyzu.
Dezinsekci lze samozřejmě provádět všude tam, kde hmyz obtěžuje, působí zdravotní problémy, hmotné či ekonomické ztráty. Ideální je hubit hmyz v době jeho přirozené aktivity a výskytu, v období od jara do podzimu nebo dle vhodných klimatických podmínek dané lokality

Naši protivníci :

Lezoucí hmyz – rus domácí, šváb obecný, mravenci, mravenci farao, blechy, štěnice

Létající hmyz: – komáři, mouchy atd.

Potravinový, skladištní škůdci: – potemníci, pilousi, zavíječi

Dřevokazný hmyz: – tesaříci, červotoči

Dezinsekce, pracovní postup :

  1. odborná prohlídka objektu, zjištění výskytu hmyzu ( monitorování ), jeho druh, rozsah výskytu, volba vhodného přípravku,
  2. aplikace zvoleného přípravku dle zjištěného druhu hmyzu a daného technologického postupu, s ohledem na charakter stavby a provoz, např. nátěr, postřik, požerová nástraha, studený aerosol u dřevokazného hmyzu máčení,dýmovnice atd.
  3. kontrola ošetřených míst výskytu, zjištění účinnosti dezinsekce ( monitorování )
  4. ukončení dezinsekce, vypracování pracovních protokolů, zohlednění rizika nového zavlečení hmyzu např. v surovinách, materiálech, upozornění objednatele na stavební nebo hygienické závady provozu