Ochranná deratizace

Co to je?

– ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví je to činnost, která směřuje k ochraně zdraví fyzických osob, chovných zvířat, životních a zdravotních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí. Deratizace se provádí za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám.

Kde se provádí?

– v potravinářském průmyslu, prodejnách, stravovacích zařízeních, výrobnách apod.: doporučujeme provádět v pravidelných intervalech čtyřikrát ročně s následnými kontrolami. Nástraha je vždy umístěna v plastových deratizačních boxech, viz. obrázky, ve kterých lze nástrahu dobře fixovat, umístěných na provozovně dle plánu rozmístění. V prostorách výroby, kde není možné aplikovat nástrahu s účinnou látkou, je možné položit požerovou návnadu, která ji neobsahuje a slouží pouze ke zjištění přítomnosti hlodavců.

– v ostatních průmyslových provozech, halách a objektech: se provádí minimálně dvakrát ročně s následnými kontrolami, nástraha je umístěna v plastových nebo papírových jednorázových boxech

Celoplošná ochranná deratizace, kanalizační vstupy:

provádí se na větším území (obce, velké areály), vždy na jaře a na podzim. Práce se po odborné prohlídce zaměřují zejména na místa, kde byl zjištěn větší výskyt synantropních hlodavců. Doporučujeme provádět ošetření kanalizačních vpustí vhodnou nástrahou. Touto činností se poměrně malým množstvím nástrahy pokryje velké území obce a tím se podstatně sníží výskyt hlodavců v dané lokalitě.

Ohnisková deratizace :

v místě výskytu hlodavců přenášejících nebezpečnou nákazu.

Pracovní postup, informace:

  1. prohlídka objektu: provede pracovník, který bude deratizaci provádět, za doprovodu odpovědného zástupce objednatele
  2. označení objektu výstražnými etiketami upozorňující na tuto činnost
  3. položení zvoleného druhu nástrahy, viz. obrázky, s ohledem na zaměření provozu, stupeň výskytu a cílový druh hlodavců
  4. kontrola, popř. doplnění nástrah
  5. ukončení zásahu, vypracování pracovního protokolu, upozornění na stav objektů, případných závad apod.

Se všemi jednotlivými body pracovního postupu je objednatel na místě při prohlídce podrobně seznámen.

Práce jsou prováděny dle standardní metodiky ochranné deratizace schválené i veterinární správou České republiky