KELNAR - Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

HACCP


- "Hazard Analysis and Critical Control Point"
- Analýza rizik a tvorba kritických kontrolních bodů

  Služby v oblasti HACCP zahrnují identifikaci rizik s cílem minimalizovat rizika bakteriální a chemické kontaminace.

  Je-li projekt HACCP zaveden ve všech procesech výroby, poskytuje maximální prospěch koncovému spotřebiteli s ohledem na bezpečnost a nezávaznost potravinářských produktů.


  Projekt HACCP se řídí těmito pravidly:
  1. indentifikuje rizika a vyhledává kritické body z hlediska hygieny
  2. stanovuje mezní limity pro každý kritický bod
  3. zavádí proces kontroly kritických bodů
  4. vyhodnocuje efektivitu systému
  5. projekt HACCP dokládá efektivitu po zavedení