KELNAR - Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Dezinsekce - hubení nežádoucího lezoucího, létajícího hmyzu, skladištních škůdců apod.


Druhy škodlivého hmyzu na který se zaměřujeme :


V jarních a letních měsících se zabýváme likvidací rojů divokých včel, vosích a sršních hnízd!
  • Lezoucí hmyz - rus domácí, šváb obecný, mravenci zahradní, mravenci farao, blechy, štěnice

  • Létající hmyz - komáři, mouchy, moli

  • Skladištní škůdci - potemníci, pilousi, kožojedi

  • Dřevokazný hmyz - tesaříci, červotoči


V potravinářských provozech, nebo provozech se zvýšeným hygienickým standardem doporučujeme provádět dezinsekci preventivně dvakrát až čtyřikrát ročně v závislosti na druhu použitého přípravku a potencionální rizikové skupině hmyzu.

Dezinsekce, pracovní postup :

  1. odborná prohlídka objektu, zjištění výskytu hmyzu, jeho rozsah, volba vhodného přípravku, upozornění objednatele na stavební nebo hygienické závady
  2. aplikace přípravku dle daného technologického postupu, s ohledem na charakter stavby a provoz, např. nátěr, postřik, studený aerosol u dřevokazného hmyzu máčení,dýmovnice atd.
  3. kontrola ošetření míst výskytu, vyhubení nově vylíhnutých jedinců
  4. ukončení dezinsekce, vypracování pracovních protokolů, zohlednění rizika znovu zavlečení hmyzu např. surovinách a materiálech v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů


Vlastní dokumentace

1 obrazek
1 obrázek - popis
2 obrazek
2 obrázek - popis
3 obrazek
3 obrázek - popis

4 obrazek
4 obrázek - popis5 obrazek
5 obrázek - popis
6 obrazek
6 obrázek - popis
7 obrazek
7 obrázek - popis

8 obrazek
8 obrázek - popis
9 obrazek
9 obrázek - popis
10 obrazek
10 obrázek - popis

11 obrazek
11 obrázek - popis20 obrazek
20 obrázek - popis
21 obrazek
21 obrázek - popis
22 obrazek
22 obrázek - popis

23 obrazek
23 obrázek - popis
24 obrazek
24 obrázek - popis25 obrazek
25 obrázek - popis
26 obrazek
26 obrázek - popis
27 obrazek
27 obrázek - popis

28 obrazek
28 obrázek - popis
29 obrazek
29 obrázek - popis
30 obrazek
30 obrázek - popis

31 obrazek
31 obrázek - popis
32 obrazek
32 obrázek - popis
33 obrazek
33 obrázek - popis

34 obrazek
34 obrázek - popis38 obrazek
38 obrázek - popis
39 obrazek
39 obrázek - popis
40 obrazek
40 obrázek - popis

41 obrazek
41 obrázek - popis
42 obrazek
42 obrázek - popis
43 obrazek
43 obrázek - popis