Dezinfekce

Dezinfekce:

– likvidace mikroorganismů, bakterií a virů je prováděna moderními účinnými baktericidními a virucidními přípravky, které jsou určeny pro potravinářské provozy, restaurace, stravovací a ubytovací zařízení, školy, různé výrobny, zemědělskou prvovýrobu, dopravní prostředky, přepravní kontejnery, komunální hygienu, atd.

Dezinfekční přípravky jsou aplikovány ve formě postřiku nebo studeného aerosolu. Jsme tedy schopni provést dle požadavků odběratele dezinfekci plošnou i prostorovou.

V bytové sféře provádíme dezinfekce a dezinsekce bytů po zemřelých osobách, dezinfekce sklepních, společných, půdních prostor atd.