KELNAR - Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Dezinfekce – likvidace mikroorganismů, plísní a bakterií…


Dezinfekce – likvidace mikroorganismů je prováděna moderními účinnými přípravky, které jsou určeny jak pro komunální hygienu, tak pro potravinářské provozy ( restaurace, stravovací zařízení, výrobny…), zemědělskou prvovýrobu atd.

Dezinfekční přípravky jsou aplikovány ve formě postřiku nebo studeného aerosolu. V bytové sféře provádíme dezinfekce a dezinsekce bytů po zemřelých osobách, dezinfekce sklepních a půdních prostor, dále dopravních prostředků atd.…